Volební program

 

Nabízíme změnu!
Práci zastupitelstva a městského úřadu považujeme za veřejnou a čestnou službu občanům.

Slib zastupitele: Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.

Volební program:

 • dokončíme kanalizační sítě a rekonstrukci čistírny odpadních vod
 • vybudujeme plnohodnotný sběrný dvůr otevřený 6 dní v týdnu a umístěný na dostupnějším místě
 • zajistíme včasnou údržbu chodníků v zimním období i celoroční kvalitní úklid města včetně ,,psích záležitostí“ – na tuto práci využijeme nezaměstnané a brigádníky placené Úřadem práce
 • rozvoj a výstavbu města přizpůsobíme potřebám občanů – kvalitní projektová příprava a včasné a úplné seznámení občanů se stavebními pracemi
 • významně podpoříme místní občanská sdružení – převážně ty spolky, které se dlouhodobě zabývají výchovou dětí
 • budeme dbát na kvalitní opravy komunikací – např. včasné opravy výtluků a použití kvalitních krytů kanálků v chodnících
 • navrhneme ,,chytré semafory“ na příjezdech do města, které sníží rychlost projíždějících vozidel
 • rozšíříme pravomoci a zkvalitníme výkon MP
 • pomůžeme s rekonstrukcí Sokolovny a oživíme přírodní divadlo

Volební kampaň je vedena z vlastních prostředků kandidátů.


Budeme prosazovat reformu městského úřadu:

 • OTEVŘENÉ ÚČETNICTVÍ – městský úřad spravuje veřejné peníze a tak je povinností úřadu přesně informovat občany kolik, komu a za co bylo zaplaceno – po vzoru z jiných měst.
 • VEŘEJNÁ KNIHA ZÁVAD A NEDOSTATKŮ – též po vzoru z jiných měst zavedeme internetovou ,,knihu přání a stížností“
 • OTEVŘENÝ VÝBĚR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – budeme dbát na včasné a veřejné oznámení zakázky a následné zveřejnění došlých nabídek.

Prosadíme změny v práci městského zastupitelstva:

 • budeme dělat uvážlivá rozhodnutí – poučme se, jak podobné problémy řeší v jiných městech a nevymýšlejme vymyšlené
 • z veřejného zasedání zastupitelstva budeme pořizovat videozáznam – občané budou moci tento záznam kdykoli zhlédnout na internetu a ověřit si, jak zasedání probíhalo a jak zastupitelé plní svůj slib zastupitele!
 • zveřejníme zprávy Kontrolního výboru – tento důležitý dokument o práci vedené města je v současnosti neveřejný!
 • navrhneme místní referendum – při příležitosti konání voleb můžeme uspořádat referendum o důležitých otázkách – např: Chceme, aby na Smečně byly výherní automaty?