Smečenský PATRIOT podává návrh do rozpočtu města.

10.3.2015

Blíží se konec roku a to pro zastupitele znamená, že se v dohledné době bude upravovat a hlavně schvalovat rozpočet města. Schválením rozpočtu se v podstatě rozhodne to, co se bude v našem městě dít příští rok.

Smečenský PATRIOT navrhuje, aby se do rozpočtu zařadilo:

  • nákup rotačního kartáče na zimní úklid chodníků (jedná se o doplňkové zařízení k novému traktoru, který se koupil loni)

  • postavit zastřešenou čekárnu k autobusové zastávce – směr Slaný

  • nakoupit kvalitní kryty na příčné kanálky v chodnících na náměstí.

Občané jistě ocení, že budou v zimě chodníky uklizené od sněhu (je to povinnost města), budou rádi, že nezakopávají o nekryté kanálky v chodnících a čekání na autobus bude pod střechou čekárny také příjemnější.

K těmto třem, v podstatě nutným výdajům z městského rozpočtu navrhujeme zamyslet se nad využitím Sokolovny. Pro tuto budovu na náměstí je připravený velice kvalitní projekt na rekonstrukci, který z této staré budovy vytvoří sportovní a společenské centrum, které na Smečně také chybí.

Myslíme si, že by bylo vhodné Sokolům nabídnout pomoc s realizací tohoto projektu a hlavně s financováním.

Za SMEČENSKÝ PATRIOT Karel Podracký