Drobné pochybení

10.3.2015

Na veřejném zasedání, které se konalo 31. srpna letošního roku došlo k nemilé události. Zastupitelé měli schválit smlouvu na rekonstrukci tělocvičny základní školy na Boku, avšak došlo k „drobnému pochybení“.

Jednací řád ukládá povinnost podrobně informovat zastupitele 5 dní před jednáním o programu zasedání. Znamená to, že zastupitelé dostanou (nejčastěji e-mailem) návrhy vyhlášek, rozpočtových opatření, smluv a dalších důležitých podkladů, které se mají na zasedání projednávat k nastudování.

Dělá se to proto, aby se zastupitelé stihli s problematikou včas a řádně seznámit, ověřit si informace a při projednávání mohli navrhnout změny či opravit nepřesnosti, ke kterým také mohlo dojít a po projednání mohli návrh s čistým svědomím schválit.

Snad pouze nešťastnou shodou okolností došlo k tomu, že návrh smlouvy na zhotovení největší investiční akce za posledních několik let, se k zastupitelům vůbec nedostal, nebyl ani uveřejněný na webu města.

Přestože byl porušen jednací řád zastupitelstva a naprostá většina zastupitelů vůbec nevěděla co je ve smlouvě uvedeno, došlo ke schválení smlouvy za 18 milionů!

Na videozáznam této ostudy se můžete podívat na www.smecenskypatriot.cz. Věřím, že si zastupitelé uvědomí závažnost svého jednání, poučí se a příště se už budou řídit slibem zastupitele.

Za SMEČENSKÝ PATRIOT Karel Podracký